Que destacaria dos seus primeros seis meses o frente do goberno de Crecente?

Temos moitas cousas que destacar,moitas para ben pero alguhas para mal.Por exemplo a Xunta intenta pechar as portas do noso progreso.

Cal e a razon?

Chegounos o Concello demoledor da conselleria da Politica Territorial sobre o Plan Xeneral de Ordenación Municipal nol que din que o poligono industrial non e necesario neste municipio.

Sera que non existen posibilidades de financiación?

Nos non pediamos diñeiro para facer este parque empresarial,xa que e un tema que esta acordado ca  Deputación de Pontevedra.Simplemente pediamos solo industrial e o  informe do Plan Xeral o nega.


 Cre vostede que se extralimitaron?

Creo que informaron sin coñecer a realidade de Crecente.Se non tenemos un poligono industrial nos negan o dereito a ter empresas.Nos atopamonos con que Crecente non pode ter solo industrial ni solo urbano.

Hay un antes e un despois do anterior alcalde,seu pai?

Hai maneiras distintas de gobernar.Meu pai segue realizando os seus cometidos pero eu fixome mais nos aspectos do ambito socioal.Foi un cambio polo meu pai tras doce anos no concello.

 

 Paula

Make a Free Website with Yola.