O BILINGÜISMO EN GALICIA

Esta vez queriavos falar dun tema de actuallidade e o tema que se me ocurriu foi o do bilingüismo en Galicia porque o presidente da Xunta di que esta de acordo co tema do bilingüis pero no nolo esta a demostrar porque el o que pretende e quitarnos parte das asignaturas na nosa lingua mentras que noutra comunidades que teñen lingua propia teñen a maioria das asignaturas bna sua propia lingua.

Eu penso que despois de tanto insistir que si seguimos insistindo todavia un pouco mais que vamos conseguir que a nosa lingua quede por riba do catelan na nosa comunidade autonoma polomenos.Porque se temos unha lingua propia e a imos perder por unha tonteria  amin iso non me parecaria normal e como a min o resto dos galegos.


España

Os compoñentes do partido popular en toda españa son un poco maleducados porque o que fixo  a Señora Esperaza Aguirre o outro día chamandolle "hijo de puta"a un membro do seu partido a min  pareceme unha falta de respeto e de edicación cara todo  mundo e sobre todo non e combinte para o  PP en nada porque con eses membros do partido hablando asi de mal no creo que lle conveña  demasiado.Isto non e o meyor que  otro compoñente do PP fixo o mesmo tamen o otruo día.Eu queria darlle un conxello a ese partido porque penso que se poden controlar un pouco mais e usar palabras mais bonitas e non insultar a ninguen.A FOLGA POR CULPA DO BILINGÜISMO

O día 21 de xaneiro os profesores xunto cos alumnos de toda GAlicia non asistimos as clases para defender a nosa lingua.Para ioso houbo unha manifestación en Santiago para ver se non nos puñan esta nova lei  nos non a queremos porque con esta nova lei tarde ou temprano imos perder a nosa lingua.

                                                                                                                                  

                                                                                                                  Paula

Make a Free Website with Yola.